Disclamer - copyright

DISCLAIMER
In deze disclaimer beschrijven wij onze eventuele aansprakelijkheid en de copyrights van de foto’s die op onze website geplaatst zijn.
 

COPYRIGHT
© Copyright Autoonderdeleninkleur.nl 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Autoonderdeleninkleur.nl of zijn gelicenceerd aan Autoonderdeleninkleur.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Autoonderdeleninkleur.nl of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik.

Autoonderdeleninkleur.nl voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Beeldmateriaal
Op onze website maken wij gebruik van eigen beeldmateriaal, de foto's van onze producten hebben wij zelf gemaakt. Op alle foto's van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd.  Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster / eigenaar van deze site. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden.
 

CONTACTGEGEVENS:

www.autoonderdeleninkleur.nl

Veensesteeg 10M

4264 KG Veen Nederland

E info@autoonderdeleninkleur.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Erik Vos, directeur www.autoonderdeleninkleur.nl